Vi finns för att ge stöd och möjlighet att samtala med andra i liknande situation.



Vi vet hur det är att drabbas av cancer.

Vi som arbetar i föreningen har själva erfarenheter av olika sorters cancer.

Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap.

Vi stödjer varandra genom alla utmaningar som sjukdomen ställer oss inför.  

Vi har kunskap hur man tar sig igenom svårigheter och kan hitta tillbaka till balans och livsglädje.

Vi för en dialog mellan patienter och sjukvården.