Bli Medlem!

En av tre drabbas någon gång i sitt liv av cancer och cancern drabbar fler än den sjuke. Idag räddas många fler personer än för tio år sedan, men vägen tillbaka till ett fungerande privatliv och arbetsliv kan vara svår. Vi på Stödkompisarna i Göteborg hjälper och stimulerar til livslust och livsglädje för personer som drabbats av cancer.


Som medlem får du möjlighet att:

  • Delta i våra månadsmöten som hålls fjärde onsdagen i varje månad kl 18:00.
  • Delta i våra samtalsgrupper, föreläsningar, sociala aktiviteter och temahelger.
  • Vid dessa tillfällen samtalar vi om vår livssituation och utbyter erfarenheter och kunskap.
  • Har föreläsningar om kost, hälsa, skol- & komplementärmedicin.
  • Arbetar med personlig utveckling, mental träning, avslappnings, massage, fysisk träning och andra livsbejakande aktiviteter.


Hjälp oss gärna att rekrytera nya medlemmar till vår förening, vi behöver stöd och livslust!

Medlemsavgift: 200 kr/år, familjemedlemmar ingår i samma avgift.

Plusgiro:  38 74 89-8  Ange ditt namn. Som ny medlem ange även dina kontaktuppgifter så som e-postadress, postadress och telefonnummer.

Vårt telefonnummer: 073-584 49 02