Månadsmöten

Vi har månadsmöten sista onsdagen i varje månad, klockan 18-21. 

Ett tillfälle att möta andra i liknande situation att dela tankar och erfarenheter. Vi har föreläsningar kring hälsa, existentiella frågor, kost, sömn, friskvård. Men också med läkare eller andra specialister som berättar om senaste cancerforskning där medlemmarna kan ställa frågor och läkaren får kunskap om cancerpatienters situation. 

Höstens program kommer här snart!